Privacybeleid

Privacy en veiligheid

Met je persoonlijke gegevens, welke je doorgeeft bij je inschrijving als lid van onze vereniging, gaan wij zeer vertrouwelijk om, geheel conform de normen van de Europese wet op de privacy, de AVG.

We vragen je alleen die persoonlijke gegevens welke werkelijk van belang zijn voor de doelstelling van onze vereniging.

We kunnen ons echter ook voorstellen dat je graag wilt weten wat wij ermee doen. Dat vertellen we je hier graag op een zo’n helder mogelijke manier.

Heb je na het lezen hiervan nog vragen, laat het ons dan weten via onze secretaris@fcbrabantia.nl

 

Veilig bewaren en beschermen

Alle gegevens die wij over jou hebben verzameld slaan wij veilig op in met wachtwoord beveiligde documenten.

Wie niks met jouw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. Geven we jouw gegevens aan iemand anders – je leest hieronder waarom en wanneer we dat doen – dan eisen we dat die ander net zo zorgvuldig met jouw gegevens omgaat als wij en ze alleen gebruikt voor het doel waarvoor hij ze heeft gekregen. Hij/zij is verplicht hiervoor een geheimhoudings- of een verwerkersovereenkomst te ondertekenen, waarin hij/zij verklaart zich hieraan te houden.

Het beheer van je persoonsgegevens is ondergebracht op een centrale plaats bij een speciaal aangestelde privacy-functionaris. In ons geval is dat de secretaris. Hij is verantwoordelijk voor aanvraag, opslag en uitgifte van persoonsgegevens. Het gebruik van persoonsgegevens door anderen binnen de vereniging kan uitsluitend na fiattering door hem en het ondertekenen van een geheimhoudingsovereenkomst.

Mocht je het gevoel hebben dat zaken niet correct gebeuren, laat het ons dan weten via het volgende emailadres: secretaris@fcbrabantia.nl.

 

Wat doen we met je gegevens

Wij gebruiken je gegevens voor verschillende doelen. Hierna kun je zien welke doelen dat zijn.

 

Inschrijven als lid

Voor je inschrijving als lid van FC Brabantia hebben we je naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer(s), e-mailadres en betaalgegevens nodig. Daarmee kunnen we de factuur voor de contributie sturen, de collectieve schadefietsverzekering verzorgen, je voorzien van clubinformatie, je nieuwsbrieven sturen en je uitnodigen voor vergaderingen.

Soms hebben we nog aanvullende gegevens nodig zoals de maat van je sportkleding om de clubkleding te bestellen. Deze laatst genoemde gegevens verzamelen we alleen incidenteel op projectbasis op momenten dat bestellingen opportuun worden.

Mocht je je zelf uit laten schrijven als lid dan zullen je persoonsgegevens nog 2 jaar bewaard blijven voor uitsluitend statistische gegevens. Als je daar bezwaar tegen hebt dan kun je verzoeken jouw gegevens te anonimiseren, waarbij wij je herkenbare persoonsgegevens zullen omzetten naar anonieme gegevens. Neem hiervoor dan contact op met secretaris@fcbrabantia.nl. 

Financiële gegevens zijn wij wettelijk verplicht om 7 jaar te bewaren.

 

Schadefietsverzekering

Bij de inschrijving als lid van FC Brabantia is standaard opgenomen dat wij voor jou als lid een schadefietsverzekering afsluiten. Hierdoor ben je tijdens het fietsen (al dan niet in clubverband) tot een overeengekomen bedrag verzekerd tegen diefstal van de fiets en materiële schade bij een ongeval. Deze collectieve verzekering sluiten wij af via onze overkoepelende organisatie, de NTFU en daarom verstrekken wij hen de benodigde gegevens zoals naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer(s) en e-mailadres.

FC Brabantia is met de NTFU overeengekomen dat zij de gegevens uitsluitend mag gebruiken voor het afsluiten van de schadefietsverzekering, het sturen van een ledenpas voor o.a. korting bij inschrijvingen voor toertochten en het sturen van overige fiets gerelateerde, niet commerciële informatie. Dat ligt vast in een verwerkersovereenkomst.

 

 

Nieuwsbrieven

Periodiek verzenden wij nieuwsbrieven naar al onze leden en sponsoren. Hierin staat verenigingsinformatie, zoals bestuursbesluiten, aankondigingen van activiteiten, verslagen van gehouden activiteiten e.d.

 

Voor het opstellen gebruiken wij een template van een software dienstverlener t.w. La Posta.

Wij verzenden vanuit deze dienstverlener ook anoniem centraal alle nieuwsbrieven en maken gebruik van de statistische gegevens verzameld door La Posta. Deze statistische gegevens gebruiken wij weer voor verdere optimalisatie van onze nieuwsbrief.

Voor het verzenden hebben wij een relatiebestand aangemaakt bij La Posta met de namen en emailadressen van al onze leden en sponsoren. Er is bij iedere verzonden nieuwsbrief de mogelijkheid om jezelf af te melden, waarna al jouw gegevens worden verwijderd uit het opgeslagen relatiebestand bij La Posta.

 

Ook met La Posta hebben wij een verwerkersovereenkomst waarin staat dat zij de ter beschikking gestelde gegevens voor geen enkel ander doel gebruiken dan het doel waar dit voor bestemd is.

 

Clubkleding

Voor de inventarisatie van te bestellen clubkleding word je benaderd door de kledingcommissie waarin gevraagd wordt om bij het invullen van de bestellijst ook je maat van de kleding op te geven.

Deze informatie wordt verder anoniem gebruikt voor de bestelling bij de leverancier.

Na de uitlevering van de clubkleding worden de bestellijsten nog 2 jaar bewaard, waarna ze worden verwijderd.

Het bewaren wordt gebruikt als naslagwerk bij eventuele vervolgbestellingen en/of advies naar het betreffende lid.

De medewerkers van de kledingcommissie hebben een geheimhoudingsovereenkomst getekend waarin zij verklaren vertrouwelijk met de gegevens om te gaan en de bestellijsten in beheer te geven bij de privacy-functionaris. Daar zijn ze voor de genoemde doelstellingen op aanvraag weer te verkrijgen.

 

Wat doen we niet met je gegevens?

Wij gebruiken je gegevens nooit om deze zonder toestemming te delen met andere partijen en/of personen.

.

Kloppen je gegevens niet of zijn ze gewijzigd?

Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken, laten wijzigen of verwijderen, neem dan contact op met onze secretaris secretaris@fcbrabantia.nl.

 

Heb je klachten of vragen?

Meld het ons. Op onze website vind je een serie voorbeeldbrieven opgesteld door de Autoriteit Persoonsgegevens welke je daarvoor kunt gebruiken. Uiteraard staat het je vrij om zelf een brief samen te stellen of per email contact te zoeken.

Zie onze websitepagina: http://fcbrabantia.nl/Club-Info/Privacy-beleid/

De correspondentie kun je sturen naar: secretaris@fcbrabantia.nl.